Hạt thủy tinh #120

Mã sản phẩm: GR-GB120
Giá: Liên hệ

Kích thước hạt :
– Micron: 150 – 106
– Mesh: 100 – 140
Màu sắc: trắng thủy tinh
Hình dáng: hình cầu
Khối lượng riêng (kg/m3): 2500
Độ cứng (moh): 5.5